...

Przyczepa stacjonarna

Ta forma reklamy polega na umiesczeniu przyczepy wraz ze spotem reklamowym w dobrze widocznym miejscu np. centrum miasta. Obszar świadczenia usługi, oraz wszelkie szczegółowe warunki świadczenia usług ustalane są indywidualnie z klientem. 

STARTER

750 PLN

(obsługa miesięczna)

STANDARD

1400 PLN

(obsługa miesięczna)

Reklamy na przyczepach stacjonarnych mogą być różnego rodzaju, na przykład: 

  • baner
  • plakaty
  • tablice reklamowe

 

Rozmiar reklam na przyczepach stacjonarnych wynosi 5m szerokości i ponad 2 metry wysokości.

 Czas umieszczania reklamy na przyczepie stacjonarnej może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: 

  • rodzaj reklamy
  • wielkość reklamy

Częstotliwość odświeżania reklamy na przyczepie stacjonarnej może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: 

  • Rodzaj reklamy
  • Warunki atmosferyczne
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.